Activiteiten en uitstapjes op de kinderopvang

Dagindeling babygroepen

Bij Kids and Carrots volgen wij een dagritme. Op een babygroep wijken we bij de jongere kinderen af van het ritme. Wij werken vanuit een individuele en kindgerichte benadering, de slaap en- drink ritmes van de baby’s worden gevolgd aan de hand van individuele behoeften en het ritme van thuis. Er is een aantal activiteiten op de kinderopvang die in groepsvorm plaatsvinden en wij vinden het belangrijk dat deze elke dag rond hetzelfde tijdstip, maar in ieder geval in dezelfde volgorde, terugkomen. Hierdoor bieden we een consequente structuur waar de kinderen van op aan kunnen en waardoor ze zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. De kinderen die op dat moment wakker zijn, nemen deel aan deze activiteiten. De dagelijks terugkerende activiteiten op de babygroepen zijn:

  • Fruit eten
  • Boekjes lezen of liedjes zingen
  • Warme lunch nuttigen
  • Knutselen of muziekles
  • Snack-moment (bijv. een speltwafel of stengel)

Dagindeling peuter- en peuterplusgroepen

Kids and Carrots hanteert, anders dan op de babygroepen, voor alle peutergroepen een vast dagritme, dat zorgt voor structuur en duidelijkheid voor kinderen. De kinderen weten waar ze aan toe zijn en kunnen hierdoor in alle rust, in een veilige en vertrouwde omgeving zich optimaal ontwikkelen. Tevens biedt het dagritme de mogelijkheid om vrij spel af te wisselen met gerichte activiteiten. Ook vinden wij het belangrijk dat de kinderen samen, in een huiselijke sfeer, genieten van hun maaltijden aan tafel.

Tijd Activiteit
07.30-09.30 Binnenkomst van kinderen
Vrij spelen
09.30-10.15 Fruit eten en thee drinken
Eventueel boekjes lezen of liedjes zingen
10.15-11.30 Activiteit / Buiten spelen / Workshop / Uitstapje
11.30-12.30 Warme lunch
12.30-15.00 Middagdutje
Kinderen die niet meer slapen, later naar bed gaan of eerder wakker zijn doen een rustige activiteit op de groep of hebben de mogelijkheid om even te rusten
15.00-15.30 Cracker eten
Eventueel boekjes lezen of liedjes zingen
15.30-16.30 Activiteit / Buiten spelen / Workshop / Uitstapje
16.30-18.30 Vrij spelen
Ophaalmoment

Dit schema is richtinggevend maar niet leidend. De pedagogisch medewerkers houden rekening met individuele behoeften, groepsbehoeften, wensen en voorkeuren van ouders en het verloop van de dag bij het invullen van het dagprogramma.

Ontwikkelingsplan

We werken met een ontwikkelingsplan waarin we plannen rondom diverse onderwerpen die de kinderen bezighouden beschrijven. We ondernemen verschillende activiteiten en daar waar nodig kiezen we voor bepaalde materialen of ruimtelijke aanpassingen.

Het ontwikkelingsplan voor de babygroepen richt zich op het aanbieden van activiteiten waarmee de zintuigen optimaal geprikkeld worden. Baby’s reageren op gevoel, licht en geluid door te bewegen. Dit proces is de sensomotorische ontwikkeling. De zintuigen (senso) en de motoriek (motorisch) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De sensomotorische ontwikkeling vormt de basis voor de algehele ontwikkeling en heeft een belangrijke rol bij de emotionele ontwikkeling van kinderen, op welke manier ze leren en kennis op te doen en hoe hun sociale en mentale ontwikkeling verloopt. Rond de 14e maand werkt een dreumes hard aan zijn fijne motoriek en kan vaak al gericht iets ergens neerleggen of instoppen. Alle activiteiten uit het ontwikkelingsplan voor de babygroepen zijn samengesteld op grond van de wijze waarop baby’s en dreumesen ontwikkelen en de stimulans die zij daarbij nodig hebben.

Het ontwikkelingsplan voor de peutergroepen is opgebouwd uit acht thema’s en de vier seizoenen. Naast de lente, zomer, herfst en winter worden er activiteiten georganiseerd in het kader van bijvoorbeeld ‘de wereld rond’, ‘dieren’ en ‘voertuigen en verkeer’. De activiteiten zijn per week verdeeld in verschillende subthema’s, zoals kunst en klieder, fantasiespel, natuurbeleving, sport en bewegen en ervarend leren. De activiteiten zijn zeer uiteenlopend en prikkelen en stimuleren alle ontwikkelingsgebieden. Voor de kinderen vanaf 3 jaar is er een apart ontwikkelingsplan ontwikkeld om de kinderen spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool. Naast de thema gebonden activiteiten worden ook cijfers, letters, kunst, cultuur en de Engelse taal geïntroduceerd. Naast yoga, muziek, beeldende kunst, dans of gym wordt er maandelijks een les mindfulness aangeboden.

Uitstapjes

De kinderdagverblijf locaties van Kids and Carrots beschikken allemaal over een zeer ruime tuin, waar dagelijks diverse activiteiten worden georganiseerd. We maken ook regelmatig uitstapjes met de kinderen vanaf 2 jaar. Zo gaan we naar de winkel, de kinderboerderij, de bibliotheek en naar stadsparken.

Meerdere keren per jaar worden er diverse andere uitstapjes gedaan; zoals een bezoek aan de brandweer, het strand, het theater of bijvoorbeeld Madurodam. Wij hebben meerling-kinderwagens waarmee de kinderen op een veilige manier vervoerd kunnen worden.