Kinderdagverblijf Kids and Carrots is kleinschalig kinderdagverblijf met drie locaties in Den Haag. Op de babygroepen worden maximal zes baby’s van 0 jaar en maximaal zes dreumesen van 1 tot 2 jaar opgevangen. Op de peutergroepen worden maximaal elf kindjes opgevangen. Wettelijk is bepaald dat wij zestien kinderen vanaf 2 jaar mogen opvangen, wij hebben er bewust voor gekozen om het aantal kinderen veel lager te houden, zodat de kinderen letterlijk en figuurlijk meer ruimte hebben om te groeien en zich te ontwikkelen. Ook is er meer tijd en ruimte voor het individuele kind, ontwikkelingsgerichte activiteiten en uitstapjes. Wij werken met horizontale groepen, de groepen bestaan uit kinderen in dezelfde leeftijdscategorie. Hierdoor zijn wij beter in staat de begeleiding, inrichting, materialen en activiteiten op de groep én het individu af te stemmen. De groepen worden begeleid door vaste pedagogisch medewerkers.

De ruimtes zijn huiselijk ingericht met zachte, warme kleuren en natuurlijke, duurzame materialen. De ruimte is met zorg en uitdagend ingericht en nodigt uit tot spelen en ontwikkelen. Kinderdagverblijf Kids and Carrots ziet de ruimte en materialen als belangrijk educatief en pedagogisch middel op de ontwikkeling van de kinderen.

Kleinschalige opvang

BABY GROEP

Pedagogische visie

PEUTER EN PEUTERPLUS GROEP