Kids and Carrots Slaapgids: Alles wat je moet weten over het slapen van jonge kinderen

Een gezond slaappatroon is enorm belangrijk voor jonge kinderen. Toch kan de weg naar dit gezonde patroon soms moeilijk zijn. Daarom hebben wij de belangrijkste informatie voor jou gebundeld in onze slaapgids.

We vertellen je meer over alles wat bij de slaap van jouw kindje komt kijken, zoals de slaapcyclus, slaapassociaties, slaapregressies, slaaprituelen en -ritmes, vermoeidheidssignalen en huilen bij het slapen. Daarnaast vertellen we hoe wij het slapen op de opvang bij Kids and Carrots aanpakken.

Op deze pagina vatten wij de belangrijkste informatie kort voor je samen. Voor de volledige gids kun je gratis het pdf downloaden.

Slaapcyclus

Rond de leeftijd van 6 weken ontstaat de slaapcyclus bij een baby. Deze cyclus duurt 45 minuten. In deze cyclus wisselen een diepe en een minder diepe slaap elkaar af. Het is belangrijk dat baby’s leren om zelf in slaap te vallen, zodat zij na 45 minuten niet wakker worden maar zelfstandig verder kunnen slapen. Wanneer een baby dit niet heeft geleerd zal het telkens na een kort dutje wakker worden.

Slaapcyclus en slaapassociaties bij jonge kinderen
Slapen op de kinderopvang

Slaapassociaties

Het zelfstandig in slaap vallen is niet voor ieder kind vanzelfsprekend, maar iets wat soms aangeleerd moet worden. Bewust of onbewust worden kinderen vaak afhankelijk van een handeling of voorwerp om in slaap te vallen, bijvoorbeeld wiegen of een doekje in de hand. Dit wordt een slaapassociatie genoemd.

Een slaapassociatie kan een hulpmiddel zijn voor de slaap van een baby, maar in sommige gevallen kan het de slaap ook belemmeren. In dat geval spreken we van een negatieve slaapassociatie. Een kind is daarbij afhankelijk van de slaapassociatie en kan hierdoor niet meer zelfstandig in slaap komen. Denk aan een baby die alleen wiegend in slaap kan komen. Iedere keer als het kindje tussentijds wakker wordt, moet je inspringen om het kindje weer in slaap te wiegen. Dit leidt bij zowel baby als ouder tot vermoeidheid. Een oplossing kan zijn om de negatieve slaapassociatie te vervangen door een slaapassociatie waarbij de baby jou minder nodig heeft. Probeer bijvoorbeeld eens een knuffeltje of doekje te geven.

In onze slaapgids lees je meer over negatieve slaapassociaties en het verhelpen hiervan. Ook zou je eens deze blog van Hello Sleep kunnen raadplegen om meer te leren over slaapassociaties.

Slaapregressie

Een slaapregressie is een periode waarin kinderen, die voorheen goed sliepen, plotseling minder goed slapen. Dit is een tijdelijke verandering die normaal gesproken twee tot zes weken duurt.

Slaapregressies gaan vaak gepaard met de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden. Denk aan belangrijke mijlpalen, zoals omrollen, zitten, kruipen en lopen. Doordat het kind een nieuwe vaardigheid ontwikkelt zijn de hersenen (ook) ’s nachts bezig met het verwerken hiervan, waardoor het kind minder goed slaapt.

Een slaapregressie uit zich bij ieder kind anders en er is dus geen standaard aanpak die bij ieder kind werkt. Het is wel goed om te proberen om zo min mogelijk af te wijken van het vaste ritme van het kind tijdens een slaapregressie.

Lees in onze gids meer over op welke leeftijden slaapregressies meestal voorkomen en hoe deze zich uiten.

Vermoeidheidssignalen

Vind je het lastig om te herkennen wanneer jouw kindje moe is? In dit overzicht sommen we de meestvoorkomende signalen voor je op. Zodra je deze signalen bij je kindje begint te herkennen, kun je hem of haar tijdig op bed leggen. Dit zal er ook voor zorgen dat je kind een steeds beter slaappatroon begint te ontwikkelen.

Veelvoorkomende vermoeidheidssignalen

Slaaprituelen en slaapritmes

Rust, regelmaat en structuur zijn belangrijke factoren in de slaap van een baby. Daarom is het lonend om een slaapritueel en slaapritme te ontwikkelen.

Slaaprituelen zorgen voor rust, structuur en voorspelbaarheid waardoor het kind zich geborgen en veilig voelt. Dit kan de slaap bevorderen.

Ook slaapritmes kunnen een jong kind helpen bij het slapen. Maar hoe kom je tot een goed slaapritme? Een tip is om te letten op de wakkertijd en vermoeidheidssignalen van je kindje. De wakkertijd is de tijd dat een kind wakker en alert is tussen twee slaapjes. Leg je baby op bed zodra de wakkertijd tot zijn einde komt en de eerste vermoeidheidssignalen beginnen.

Wakkertijden per leeftijd

Slapen bij Kids and Carrots

Wanneer een kind naar de opvang gaat zal hij natuurlijk weer moeten wennen aan deze nieuwe situatie. Sommige slaapassociaties van thuis zijn op de opvang moeilijk na te bootsen, waardoor het kind mogelijk slechter slaapt. Bij Kids and Carrots proberen we dit zo veel mogelijk te voorkomen door een slaapplan te ontwikkelen samen met de ouders van een kindje. In dit plan stellen we een aantal slaapdoelen die het kind helpen om een gezond slaapritme te ontwikkelen. Deze doelen zijn zowel thuis als op de opvang goed te hanteren. 

Wil je meer weten over ons slaapplan en de dagritmes op onze opvang? In de slaapgids gaan we hier uitgebreider op in.