Wij vinden het contact met ouders zeer belangrijk. Dit begint al met de eerste kennismaking; onze website geeft overzichtelijk weer wat onze kernwaarden zijn en hoe deze kernwaarden tot uiting komen in de praktijk. Doormiddel van een rondleiding wordt kennisgemaakt met het team en krijgen ouders een indruk van de groepsruimtes, de sfeer en de interactie tussen kinderen en pedagogisch medewerkers. Na afloop van de rondleiding ontvangen ouders een informatieboekje waarin zij alle praktische en pedagogische informatie terug kunnen lezen.

Na inschrijving ontvangen ouders bij het intakegesprek een map met aanvullende informatie, waarin onder andere informatie over de oudercommissie, ruildagen, huisregels en het klachtenbeleid terug te vinden is.

Eenmaal gestart met de opvang willen wij ouders zo goed en volledig mogelijk blijven informeren over de ontwikkeling die hun kind doormaakt op de opvang, maar ook over bijvoorbeeld activiteiten en personeelszaken. Kinderdagverblijf Kids and Carrots ziet ouders als de belangrijkste partners in de opvoeding van de kinderen, wij hechten dan ook veel waarde aan een goed contact. Daarom hebben wij regelmatig overleg met ouders en is er veel tijd en aandacht voor een uitgebreide overdracht. Deze overdracht vindt bij het brengen en halen mondeling plaats, maar bij Kids and Carrots maken wij daarnaast ook gebruik van andere middelen voor informatieoverdracht.

Boekje
Ieder kind ontvangt op zijn of haar eerste opvangdag een boekje. In dit persoonlijke boekje zullen de pedagogisch medewerkers dagelijks schrijven. Zowel de praktische zaken, zoals slaaptijden, flessen en maaltijden worden hierin genoteerd, als een stukje over wat het kind gedaan heeft, welke activiteiten ondernomen zijn en met wie hij of zij gespeeld heeft. Op deze wijze worden ouders betrokken bij de opvang en wordt iedere dag van ieder kindje gedocumenteerd. Daarnaast kunnen ouders desgewenst terugschrijven over praktische en/of leuke zaken.

Digitaal
Ouders worden, indien mogelijk, dagelijks getrakteerd op een foto van hun kind. Na toestemming wordt een what’s app groepje aangemaakt met de ouders en de groep. Doel hiervan is ouders middels een foto of video te laten zien wat hun kind doet en meemaakt op de opvang. Voor overleg en de overdracht heeft het onze voorkeur telefonisch of mondeling contact te hebben.

Oudercommissie
Kinderdagverblijf Kids and Carrots streeft op iedere locatie naar een actieve oudercommissie. Alle ouders ontvangen een brief of email met aanvullende informatie over de (gewenste) oudercommissie. Indien er niet genoeg aanmeldingen zijn, wordt direct een oproep geplaatst voor het werven van oudercommissie leden in o.a. onze nieuwsbrief.

De oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders van Kids and Carrots en komt minimaal een keer per jaar, eventueel samen met het management/directie, bij elkaar om te vergaderen over uiteenlopende onderwerpen zoals het activiteitenaanbod, het voedingsbeleid of speelmateriaal. De oudercommissie beschikt over adviesrecht. Binnen de oudercommissie worden een vertrouwenspersoon en klachtencoördinator aangesteld, die dienen als aanspreekpunt voor alle ouders van Kids and Carrots. Bovendien mogen alle ouders onderwerpen voor de vergadering inbrengen en kunnen zij zich aanmelden voor aanwezigheid bij een oudercommissievergadering.

Nieuwsbrief
Kinderdagverblijf Kids and Carrots verstrekt maandelijks een nieuwsbrief aan alle ouders om deze te informeren over uiteenlopende zaken, zoals bijvoorbeeld uitstapjes en activiteiten, nieuwe medewerkers of stagiaires en andere nieuwsfeiten over de opvang.

Reviews
Wilt u weten wat anderen over ons denken of wilt u een review achterlaten? Klik dan hier om naar onze facebookpagina te gaan.