Ouders

Goed geïnformeerd

Wij vinden het contact met ouders zeer belangrijk. Door middel van een rondleiding door een van onze locaties maak je kennis met het team en krijg je een indruk van de groepsruimtes, de sfeer en de interactie tussen kinderen en pedagogisch medewerkers. Na afloop van de rondleiding ontvang je een informatieboekje waarin alle praktische en pedagogische informatie terug te lezen is. Na inschrijving ontvang je bij het intakegesprek een map met aanvullende informatie, waarin onder andere informatie over de oudercommissie, ruildagen, huisregels en het klachtenbeleid terug te vinden is.

Helder en duidelijk

Via de VerbeterMeter meten we continue de tevredenheid van onze ouders door middel van vragen en waarderingen. Er komen suggesties uit waarmee we aan de slag gaan. Zo kunnen we onze dienstverlening blijven verbeteren. Hiernaast vind je onze actuele score uit de VerbeterMeter welke continu wordt gemonitord.

Eenmaal gestart met de opvang willen wij de ouders zo goed en zo volledig mogelijk blijven informeren over de ontwikkeling die hun kind doormaakt op de opvang, maar ook over bijvoorbeeld activiteiten en personeelszaken. Bij de kinderdagverblijf locaties van Kids and Carrots zien wij de ouders als de belangrijkste partners in de opvoeding van de kinderen, wij hechten dan ook veel waarde aan een goed contact. Daarom hebben wij regelmatig overleg met ouders en is er veel tijd en aandacht voor een uitgebreide overdracht. Deze overdracht vindt bij het brengen en halen mondeling plaats, maar bij Kids and Carrots maken wij daarnaast ook gebruik van andere middelen voor informatieoverdracht.

Beoordelingen via VerbeterMeter

Persoonlijk boekje

Ieder kind ontvangt op zijn of haar eerste opvangdag een boekje. In dit persoonlijke boekje zullen de pedagogisch medewerkers dagelijks schrijven. Zowel de praktische zaken, zoals slaaptijden, flessen en maaltijden worden hierin genoteerd, als een stukje over wat het kind gedaan heeft, welke activiteiten ondernomen zijn en met wie hij of zij gespeeld heeft. Op deze wijze worden ouders betrokken bij de opvang en wordt iedere dag van ieder kindje gedocumenteerd. Daarnaast kunnen ouders desgewenst terugschrijven over praktische en/of leuke zaken.

Konnect

Kids and Carrots maakt gebruik van Konnect. In het ouderportaal kun je foto’s en video’s bekijken en berichten lezen over de opvang van je kind. Ook kun je in het ouderportaal op eenvoudige wijze ruildagen aanvragen, facturen inzien, jaaropgaven inzien, wijzigingen doorgeven etc. of je kind afmelden of juist een extra dag aanvragen. Het programma is direct gekoppeld aan ons planningsysteem.

Het ouderportaal is te bekijken via computer, tablet of smartphone.

Nieuwsbrief

Een kinderdagverblijf van Kids and Carrots verstrekt maandelijks een nieuwsbrief aan alle ouders om deze te informeren over uiteenlopende zaken, zoals bijvoorbeeld uitstapjes en activiteiten, nieuwe medewerkers of stagiaires en andere nieuwsfeiten over de opvang.

Oudercommissie

Op de kinderdagverblijf locaties van Kids and Carrots streven wij naar een actieve oudercommissie op elke locatie. Alle ouders ontvangen een brief of email met aanvullende informatie over de (gewenste) oudercommissie. Indien er niet genoeg aanmeldingen zijn, wordt direct een oproep geplaatst voor het werven van oudercommissie leden in o.a. onze nieuwsbrief. De oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders van Kids and Carrots en komt minimaal een keer per jaar, eventueel samen met het management/directie, bij elkaar om te vergaderen over uiteenlopende onderwerpen zoals het activiteitenaanbod, het voedingsbeleid of speelmateriaal. De oudercommissie beschikt over adviesrecht. Binnen de oudercommissie worden een vertrouwenspersoon en klachtencoördinator aangesteld, die dienen als aanspreekpunt voor alle ouders van Kids and Carrots. Bovendien mogen alle ouders onderwerpen voor de vergadering inbrengen en kunnen zij zich aanmelden voor aanwezigheid bij een oudercommissievergadering.