Unieke pedagogische visie

De pedagogische visie van Kids and Carrots is geïnspireerd door de principes van de toonaangevende pedagogen Emmi Pikler, Thomas Gordon en door de Reggio Emilia pedagogiek van Loris Malaguzzi. Deze visies lopen als een rode draad door dit pedagogisch beleidsplan en zijn gebruikt als inspiratiebron. Vanuit deze methodes heeft Kids and Carrots een unieke, op zichzelf staande visie beschreven.

Ruimte om te verkennen

Kinderen worden geboren met het natuurlijk verlangen om te communiceren, te voelen, te leren en zichzelf te ontplooien. Ze zijn van nature leergierig en geïnteresseerd in de omgeving. Kinderen kunnen zich uitdrukken op honderd manieren en in honderd talen. Aan ons de taak om dat te verstaan. Het jonge kind communiceert vooral met lichaamstaal. Jonge kinderen kunnen zich nog niet uitdrukken in gesproken of geschreven taal, maar wel via, dans, muziek, tekenen, kleien, beweging of geluid. Wij bieden de kinderen letterlijk en figuurlijk de ruimte om te verkennen, te verwonderen, te experimenten, te communiceren en te leren met als gevolg dat zij steeds zelfstandiger worden. Wij communiceren op kindhoogte (ooghoogte). Kinderen kunnen zo een gezichtsuitdrukking het beste lezen. Daarnaast voelen kinderen zich sneller gehoord en schept dit meer vertrouwen.

Ontwikkelingsgebieden

Kinderen worden geboren met vele talenten en zijn van zichzelf sterk, krachtig en creatief. Ieder kind heeft zijn of haar eigen ideeën, gedachten en gevoelens; ieder kind is uniek. Kinderen zijn kleine onderzoekers, leergierig en nieuwsgierig en hebben een eigen ontwikkelingstempo. Het is belangrijk dat ieder kind zichzelf kan en mag zijn en dat emoties (h)erkend en beleefd mogen worden. Wij kunnen kinderen alleen leren kennen, begrijpen en begeleiden, door écht naar hen te kijken en te luisteren. Op deze wijze kan er direct ingespeeld worden op de behoeften en interesses.

Betrokkenheid, respect en liefde staan centraal in het contact met de kinderen. De kinderen worden op een positieve, open en rustige houding benaderd en krijgen onverdeelde aandacht van de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers zijn er om de kinderen een uitdagende omgeving te bieden en de kinderen te volgen in de behoefte die het heeft, waardoor zij zich veilig en geborgen voelen en er een sterk pedagogisch klimaat ontstaat. De pedagogisch medewerkers bieden de kinderen iedere dag weer nieuwe activiteiten aan, om de verschillende ontwikkelingsgebieden te stimuleren. Voor kinderen vanaf 3 jaar hebben wij een speciaal ontwikkelingsprogramma ontwikkeld. Aan de hand van dit programma maken kinderen spelenderwijs kennis met cijfers, letters, kunst, cultuur, de Engelse taal en meer. Lees hier meer over ontwikkelingsstimulering.

Ruim activiteitenaanbod

Naast het uitgebreide activiteitenaanbod dat door de pedagogisch medewerkers wordt vormgegeven, werken wij met vaste docenten die wekelijks workshops komen aanbieden op de groepen. Zo werken wij samen met vaste docenten op het gebied van dans, yoga, beeldende kunst, mindfulness (vanaf 3 jaar) en muziek die wekelijks op wisselende dagen aanwezig zijn. Lees hier meer over onze activiteiten.

Kleine groepen

In huiselijke groepsruimten worden kleine groepjes kinderen opgevangen. Op de babygroepen (0-2 jaar) worden maximaal zes baby’s opgevangen van 0 jaar en maximaal zes dreumesen van 1 jaar tot 2 jaar oud. Op de peutergroepen worden maximaal elf kindjes opgevangen. Er is bewust gekozen voor kleine groepen kinderen, zodat alle kinderen letterlijk en figuurlijk de ruimte hebben om te groeien en te ontwikkelen. Tevens is hierdoor veel tijd en aandacht voor het individuele kind, ontwikkelingsgerichte activiteiten en het ondernemen van uitstapjes. Lees hier meer over onze groepen.

Veel naar buiten

Met de kindjes die kunnen lopen, gaan wij iedere dag naar buiten. De frisse buitenlucht is prettig voor de kinderen en ze kunnen er volop bewegen. Ook als het regent spelen wij buiten. Regenlaarsjes aan en lekker stampen in de plassen. De baby’s gaan ook zoveel mogelijk naar buiten en kunnen rustig spelen in de aparte babytuin. Lees hier meer over onze buitenactiviteiten.

Biologische gezonde voeding

Op alle locaties hebben wij een eigen moestuin, waar de kinderen hun eigen groente verbouwen. Zo leren de kinderen waar onze groente vandaan komt. Verantwoorde en biologische voeding is een belangrijk onderdeel van de filosofie van Kids and Carrots. Een kind kan met een gezond lichaam zich beter ontwikkelen op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Alle voeding die bij Kids and Carrots wordt aangereikt is biologisch en geheel vrij van geraffineerde suikers, zout en toevoegingen. Iedere dag wordt er een zelfgemaakte, warme lunch geserveerd met minimaal drie soorten groente, aangevuld met bv. quinoa, pasta, zoete aardappel, bulgur en vis of een vleesvervanger. Lees meer over de biologische voeding die wij bereiden.

De volledige wijze waarop onze visie in de praktijk wordt gebracht staat beschreven in pedagogische werkplannen. De pedagogisch medewerkers werken aan de hand van deze werkplannen en weten daardoor exact hoe zij in een bepaalde situatie dienen te handelen. Nieuwsgierig naar ons volledige pedagogisch beleidsplan? Indien gewenst kunt u ons volledige pedagogisch beleidsplan ontvangen.

Bekijk hier onze brochure en onze slaapgids:

Kids and Carrots Flyer

Kids and Carrots Slaapgids