Peuteropvang

Kids and Carrots biedt unieke peuteropvang aan met:

  • Kleine groepen kinderen van maximaal 10-12 kinderen met twee lieve juffen op drie Kids and Carrots locaties
  • Uitdagende leeromgeving met een afwisselend activiteitenaanbod
  • Veel aandacht voor ontwikkelingsstimulering
  • Veel leuke uitstapjes en dagelijks naar buiten
  • Alle voeding is biologisch en als lunch een vers bereide gestoomde groente maaltijd

Activiteitenaanbod

De peuteropvang werkt met thema’s van elk negen weken. De ontwikkelingsgerichte activiteiten worden zoveel mogelijk op de thema’s afgestemd en de peuters krijgen per dag minimaal twee activiteiten aangeboden. De ouders worden bij elk nieuw thema ingelicht, zodat zij precies weten waar de kinderen zich mee bezig houden en wat er op de groep speelt. Gedurende de dagen waarin het kind op de peuteropvang komt, ontvangen de ouders via Whatsapp foto’s en video’s van hun kind. Aan het einde van elk thema krijgen de ouders de prachtige knutsels en creaties van de kinderen mee naar huis. Wij vinden het belangrijk dat de ouders op de hoogte zijn van de activiteiten die wij met de kinderen ondernemen en de ontwikkelingen die zij doormaken. Hoe belangrijk wij de voorbereiding op de basisschool vinden, vinden wij het nog belangrijker dat onze peuters zelf willen deelnemen aan de activiteiten. Door onze kindgerichte benadering stimuleren wij de kinderen, maar laten wij de kinderen hier ook vrij in. De peuters spelen minstens één keer per dag buiten en gaan geregeld op uitstapje. Om de kinderen zoveel mogelijk voor te bereiden op de basisschool én daarnaast zoveel mogelijk regelmaat en structuur te bieden, komen zij een hele dag naar de peuteropvang. De sfeervolle peuterplusgroepen zijn ingericht met verschillende hoeken, met elk zijn eigen doel en functie, zoals een poppenhoek, een verkleedhoek, een autohoek en een leeshoek.

Naar buiten

Bij Kids and Carrots spelen wij dagelijks buiten, de tuin is daarom een belangrijk onderdeel op alle locaties. De tuinen zijn met zorg ingericht met behoud van natuurlijke elementen. Bij de inrichting is er gestreeft naar een mooie balans tussen vrije speelruimte en uitdagende speelelementen. Elementen die je in onze tuinen tegen kunt komen zijn; speelhuisjes, een picknick gedeelte, een verkeersplein, een buiten atelier, een speelheuvel met glijbaan en een zandbak.

De elementen uit de natuur zijn in onze tuinen vaak favoriet, daarom spelen water en zand een grote rol. De waterbaan en/of tafels staan voor uren speelplezier. Het onderhouden en bijhouden van de moestuintjes is een regelmatig terugkerende buiten activiteit. Ook organiseren de pedagogisch medewerkers buiten diverse activiteiten, zoals het zoeken naar wormen of blaadjes, slalommen, blikgooien en zandtekenen.

Biologische voeding

De kinderen krijgen dagelijks een biologische, warme en gezonde lunchmaaltijd. Deze maaltijd bestaat uit minstens drie soorten groente, een graansoort en een vleesvervanger. Wij vinden verantwoord eten erg belangrijk en vinden het belangrijk dat de peuters aan het einde van de dag hun dagelijkse portie vitaminen gehad hebben.

Ontwikkelingsstimulering

Voor de peuteropvang is er een uniek ontwikkelingsprogramma ontwikkeld. Aan de hand van dit programma maken de kinderen spelenderwijs kennis met onder andere cijfers, letters, kunst, cultuur en de Engelse taal. De kinderen worden bij Kids and Carrots gestimuleerd in hun fysieke, emotionele, cognitieve en mentale ontwikkeling. Ook leren de peuters, door het functioneren in de groep en de sociale contacten met leeftijdsgenoten, zich te verhouden tot elkaar in groepsverband. Daarnaast krijgen de peuters wekelijks dans-, yoga- en muziekles van professionele docenten. Naast de gevarieerde binnenactiviteiten, gaan de peuters regelmatig op uitstapje. Tijdens het kunstthema naar de kunst speeltuin in de Paleistuin, een middag naar het Kinderboekenmuseum, herfstboekjes uitkiezen bij de bibliotheek, brandweerauto’s bewonderen bij de Haagse brandweer, een bijzondere voorstelling bijwonen in het theater of samen naar de supermarkt om boodschappen te halen, waarmee de kinderen hun eigen snack bereiden. Bij Kids and Carrots vinden wij het belangrijk dat de kinderen, naast de vaste structuur en regelmaat, verschillende ervaringen opdoen en samen met de andere kinderen en vaste leidsters nieuwe dingen ontdekken!

Eigen unieke ontwikkeling

De kinderen worden gedurende het jaar gevolgd in hun ontwikkeling door middel van observaties en spelletjes. Hierdoor wordt duidelijk waar de kinderen in hun ontwikkeling staan en waar zij behoefte aan hebben. Deze individuele benadering helpt om de kinderen te begeleiden in de overgang naar de basisschool en zorgen ervoor dat zij ieder ondersteunt worden in hun eigen, unieke ontwikkeling. De peuters die behoefte hebben aan extra uitdaging en activiteiten krijgen dit bij Kids and Carrots aangeboden, zodat zij zich optimaal kunnen ontplooien. Eveneens als de peuters die nog wat extra ondersteuning nodig hebben en spelenderwijs samen met de pedagogisch medewerkers oefenen met de letters, cijfers en vormen.

Zelfredzaamheid

Op de peuteropvang spelen thema’s als zindelijkheid en zelfredzaamheid een grote rol. We bespreken deze thema’s zoveel mogelijk met de ouders en zorgen ervoor dat wij hier gezamenlijk mee aan de slag gaan en op één lijn liggen met thuis. In het proces van zindelijkheid sluiten wij dit zoveel mogelijk kort met ouders. Ook besteden wij, heel laagdrempelig, aandacht aan de zelfredzaamheid van de peuters. Wij oefenen samen met de peuters het aan- en uittrekken van de jassen en schoenen, wassen samen onze handen en ondersteunen de peuters bij het oplossen van conflicten met leeftijdsgenoten en het vragen om hulp.

Dagindeling

Wij bieden de peuters bij Kids and Carrots een vast dagprogramma aan. ’s Ochtends komen de kinderen tussen half 8 en half 10 binnen, waarna het dagprogramma begint. De peuters eten samen met de leidsters fruit aan tafel, waarna zij beginnen met het bordmoment. Tijdens dit vaste, dagelijkse moment is er aandacht voor de dag van de week, het seizoen, het weer, de Nederlandse en Engelse letters van de week, de vorm van de week, de kleur van de week en de dagritme kaarten. Dit geeft de kinderen structuur en duidelijkheid. Naast deze standaard openingsactiviteit worden er dagelijks andere ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden. Voorbeelden hiervan zijn het ontdekken van fruit en groente in onze eigen moestuin, knutselen en verven, tenten bouwen, emotie- en letterspelletjes, ballenspelletjes of het afleggen van een parcours. Vervolgens maken de kinderen zich klaar voor de lunch. Zij genieten met elkaar van een warme, gezonde maaltijd, terwijl de leidsters een boekje voorlezen. Hierna volgt het rustmoment waarin de peuters een dutje doen of een rustige activiteit ondernemen, zoals het lezen van boekjes. Na het rustmoment is het weer tijd om aan tafel te gaan. De peuters eten gezamenlijk crackers met elkaar aan tafel die besmeerd worden met de lekkerste soorten beleg, zoals tomaten- of bietenspread, vega pathé en hummus. De middag staat in het teken van een nieuwe activiteit, workshop, les of uitstapje. De dag wordt afgesloten met vrij spel, waarna zij weer worden opgehaald.

Tijd Activiteit
7.30 - 09.30 uur Binnenkomst van kinderen
Vrij spelen
09.30 - 10.15 uur Opening van de dag
Kringmoment aan tafel
Fruit eten en thee drinken
10.15 - 11.30 uur Activiteit
Buiten spelen
Workshop of uitstapje
11.30 - 12.30 uur Warme lunch
12.30 - 15.00 uur Rustmoment
Peuters doen een dutje of een rustige activiteit zoals een boekje, lezen of puzzelen
15.00 - 15.30 uur Kringmoment aan tafel
Crackers eten
Een boekje lezen of liedjes zingen
15.30 - 16.30 uur Activiteit
Buiten spelen
Workshop of uitstapje
16.30 - 18.30 uur Vrij spelen
Ophaalmoment