Kids and Carrots

Kids and Carrots is een kleinschalig, professionele en ontwikkelingsgerichte opvang waarbij het individuele kind centraal staat. Elk kind heeft zijn eigen behoeftes, temp en individuele aandacht nodig en onze pedagogische medewerkers spelen hier professioneel op in. De kinderen worden iedere dag opnieuw uitgedaagd om zichtzelf optimaal te ontwikkelen. Er worden uitdagende materialen en activiteiten aangeboden waardoor de kinderen de hele dag worden geprikkeld in hun ontwikkeling. Wij werken met kwalitatief hoogwaardig houten basis speelgoed en bieden veel extra activiteiten aan. Dagelijks wordt er gedanst, muziek gemaakt en gezongen.

De pedagogische visie is geïnspireerd door de principes van de toonaangevende pedagogen Emmi Pikler, Thomas Gordon en door de Reggio Emilia pedagogiek van Loris Malaguzzi. Deze visies worden gebruikt als een rode draad en als inspiratiebron. Vanuit deze methodes heeft Kids and Carrots een unieke, op zichzelf staande visie beschreven.

Missie

Kids and Carrots wil kinderen een warme en huiselijke omgeving bieden, waar ieder kind zich veilig voelt en de liefde en aandacht krijgt die het verdient. Gezonde voeding, kleine groepen kinderen en ieder dag buiten spelen zijn voor ons onmisbare begrippen. In nauwe samenwerking met de medewerkers en ouders van Kids and Carrots realiseren wij een pedagogisch klimaat welke als een sterke basis dient voor de verdere ontwikkeling van het kind.

Bijna 10 jaar geleden ging de droom van Jantine van Arkel, oprichtster van Kids and Carrots, in vervulling en vond zij een unieke plek voor haar eerste kinderopvang locatie. De uitgelezen kans voor Jantine om samen met locatiemanager en pedagoog Hiske, haar vooruitstrevende ideeën over de perfecte kinderopvang vorm te gaan geven. Gezond eten, kleine groepen, persoonlijke aandacht, veel extra activiteiten en als kers op de taart een “eigen” kinderboerderij in de achtertuin.

Inmiddels is duidelijk dat Jantine niet de enige ouder bleek met deze voorkeuren. In korte tijd ontstonden er lange wachtlijsten bij Kids and Carrots en beschikt over vijf unieke vestigingen, waarvan één locatie in Scheveningen onder de naam Beach Kids. De kinderdagverblijf locaties zijn uiterst professioneel te noemen, zonder dat de organisatie zijn kleinschaligheid heeft verloren.